Katrina _ Mother's Day 2016Skye - 2016 SeniorBethany - 2016 SeniorAshley, Jamie & the gangEmma - 4!Rachel & Clint - MaternityMcAulliffe FamilySkye & BethanyHolly_Class of 2017Brandon - Senior 2017RubyJessica & John _Patty & Sierra _ PickedJulia - Valentine's DayAshley & Patrick - Mother's DayBaby TomSkye, Tommy & EmilyNoah - 2018 SeniorTommy - 2018 SeniorPatrick - Two!Kristi - Senior 2018John - Senior 2018Sara - Senior 2018Baby T - One!Madison - Senior 2019Kaylee - Senior 2019Kaylee - Senior 2019 FinalMadison - Final edits